הצהרת העצמאות של מדינת היהודים

הצהרת העצמאות של מדינת היהודים
שניסח נפוליאון בונפארטה
ב 20 - באפריל 1799, במהלך הטלת המצור על עכו, סבר נפוליאון כי הוא מרוחק מהלך יום מירושלים,
וצפה כי עם כיבושה, הוא יכריז על עצמאותה של מדינת היהודים. לפיכך, הוא חיבר הצהרה, בהנחה
שהוא אכן יוכל להכריז ביום המחרת על המדינה היהודית, בירושלים. אלא שהאנגלים עצרו את
התקדמותו של נפוליאון, שנאלץ לסגת. הצהרת נפוליאון לא הוכרזה מעולם, והיא נגנזה בארכיונים
הצרפתים.
להלן נוסחה המקורי של ההצהרה:
, הכרזה אל האומה היהודית, המטה הכללי ירושלים, ה 20- באפריל 1799
השנה ה- VII לרפובליקה הצרפתית.
מאת: נפוליאון בונפארטה, המפקד הראשי של הצבאות הצרפתים באפריקה
ובאסיה.
אל: היורשים החוקיים של פלסטינה –בני ישראל, בני אומה ייחודית אשר
במשך אלפי שנים הצליחו הכיבושים והעריצות לגזול מהם את אדמתם, אבל
לא את שמם ולא את קיומם הלאומי.
הבוחנים בקפידה וללא משוא פנים את גורל האומות, אפילו אם הם חסרים
את היכולת הנבואית של ישראל ושל הנביא יואל, מסיקים את האמת שבדברי הנבואות של הנביאים
הגדולים, אשר ערב חורבן ציון ניבאו כי ילדיו של האל יחזרו למולדתם בשירה וברינה וכי העצב
והאנחות ייעלמו לעד.
קומו ברינה, הגולים!
מלחמה זו שאין לה אח ורע בהיסטוריה כולה, נערכה כמלחמת הגנה עצמית על ידי אומה שאויביה ראו
באדמותיה המוּרָשות שלל שיש לחלוק אותו. כעת, מתנקמת אומה זו על אלפיים שנות ביזיון. אף על פי
שנדמה כאילו התקופה והנסיבות אינן הולמות את ההצהרה ואפילו את עצם הביטוי של דרישותיכם,
מלחמה זו מציעה לכם כיום, בניגוד לכל צפי, את מורשתכם הישראלית.
ההשגחה העליונה שלחה אותי לכאן עם צבא צעיר, המודרך על ידי הצדק והמלווה בניצחון. המטה
הכללי שלי הוא בירושלים, ובעוד כמה ימים אהיה בדמשק, שקרבתה שוב אינה מהווה סכנה לעיר דוד.
היורשים החוקיים של פלסטינה!
האומה הגדולה אינה עוסקת במקח וממכר של בני אדם ושל ארצות כדוגמת אלה שמכרו את אבותיכם
לכל האומות, והיא אינה קוראת לכם לכבוש את ירושתכם. לא, כל שהיא מבקשת הוא ליטול ממנה את מה
שהיא כבר כבשה, כשהיא תומכת בכם ומתירה לכם להמשיך ולהיות הבעלים על הארץ הזו ולשמור עליה
למרות כל היריבים.
קומו!
הוכיחו כי כל העוצמה של מדכאיכם לא הצליחה לקטול את אומץ ליבם של צאצאי הגיבורים שהיו
מביאים כבוד לספרטה ולרומא.
הוכיחו כי אלפיים שנות עבדות לא הצליחו לחנוק את האומץ הזה.
הזדרזו!
זהו הרגע, שייתכן כי לא יחזור שוב במשך אלף שנה, כדי לדרוש את החזרת זכויות האזרח שלכם, את
השבת מקומכם בקרב עמי העולם. יש לכם מלוא הזכות לקיום פוליטי כאומה בקרב האומות האחרות. יש
לכם הזכות לעבוד את אלוהיכם בהתאם לדתכם.
* תרגמה מצרפתית: ציונה בודנסקי

[לחצו על התמונה להפעלת המצגת
תגיות:
צפיות במצגת: 726
הוסף על ידי: דוריתי27
הוסף בתאריך: 06.05.2013
קובץ מקורי: הצהרת העצמאות.pdf
שלח לחבר הצע תאור אחר